skip to Main Content
Je wil voorkomen dat je publiek vroegtijdig afhaakt of dat je ze in slaap sust.

Het geven van een presentatie maakt bij een ieder van ons wat los. Of het nou voor je eigen collega’s is of voor een groot publiek, iedereen ervaart wel een bepaalde mate van spanning, wanneer je zichtbaar voor de groep staat.

Uit eigen ervaring weet ik hoe het werk van een overheidsprofessional steeds uitdagender en complexer wordt. Het is daarom mijn missie om juist de overheidsprofessionals te helpen op een vrije manier te leren overtuigend te presenteren.

Met als resultaat dat ieder woord aankomt, de ander ook betrokken raakt, je verhaal aanhoort en wil meedoen, zodat je samen het plan kan uitvoeren.

jij bent aan het woord.

jij bent aan het woord.

Met de komst van de omgevingswet in 2022 wil de overheid minder bepalen en vooral meedoen en meedenken. Deze nieuwe rolverdeling tussen overheid en burgers maakt het werk van de overheidsprofessional uitdagend en complex.

Er is veel weerstand en wantrouwen richting de overheid. Hierdoor sta je al met 2 nul achter als je de ideeën presenteert aan burgers. Een zakelijk verhaal afsteken waar je als overheid mee bezig bent is dan niet genoeg. Voordat een ander onderdeel wil uitmaken van wat jij vertelt, wil die persoon wel eerst verbinding met jou voelen. Aanhetwoord helpt overheidsprofessionals dàt verschil te maken met als resultaat:

  • Een positieve interactieve verbinding met de burger
  • Een overheid en burger die dichter bij elkaar staan
  • En samen aan oplossingen werken voor hun leefomgeving

Aanbod.